Mouse

Items: 112 of 12, per page
Product name Mini Standard Value Midgi Milligram
Mouse G-CSF Mini: 2 ug
 • $60.00
Std.: 10 ug
 • $150.00
Value: 100 ug
 • $485.00
Midgi: 500 ug
 • $2100.00
Mg: 1 mg
 • $3500.00
Mouse GM-CSF Mini: 5 ug
 • $60.00
Std.: 20 ug
 • $150.00
Value: 100 ug
 • $375.00
Midgi: 500 ug
 • $1680.00
Mg: 1 mg
 • $2800.00
Mouse IFN-gamma Mini: 20 ug
 • $60.00
Std.: 100 ug
 • $150.00
Value: 250 ug
 • $345.00
Midgi: 500 ug
 • $575.00
Mg: 1 mg
 • $1000.00
Mouse IL-1 beta Mini: 2 ug
 • $60.00
Std.: 10 ug
 • $150.00
Value: 100 ug
 • $580.00
Midgi: 500 ug
 • $2880.00
Mg: 1 mg
 • $4800.00
Mouse IL-12 Mini: 2 ug
 • $60.00
Std.: 10 ug
 • $150.00
Value: 100 ug
 • $1200.00
Midgi: 500 ug
 • $4320.00
Mg: 1 mg
 • $7200.00
Mouse IL-22 Mini: 2 ug
 • $60.00
Std.: 10 ug
 • $150.00
Value: 100 ug
 • $580.00
Midgi: 500 ug
 • $2880.00
Mg: 1 mg
 • $4800.00
Mouse IL-4 Mini: 5 ug
 • $60.00
Std.: 20 ug
 • $150.00
Value: 100 ug
 • $390.00
Midgi: 500 ug
 • $1920.00
Mg: 1 mg
 • $3200.00
Mouse IL-6 Mini: 2 ug
 • $60.00
Std.: 10 ug
 • $150.00
Value: 100 ug
 • $485.00
Midgi: 500 ug
 • $1620.00
Mg: 1 mg
 • $2700.00
Mouse M-CSF Mini: 2 ug
 • $60.00
Std.: 10 ug
 • $150.00
Value: 100 ug
 • $485.00
Midgi: 500 ug
 • $2340.00
Mg: 1 mg
 • $3900.00
Mouse MCP-1 / CCL2 Mini: 2 ug
 • $60.00
Std.: 10 ug
 • $150.00
Value: 100 ug
 • $375.00
Midgi: 500 ug
 • $1620.00
Mg: 1
 • $2700.00
Mouse MIP-2 / CXCL2 Mini: 5 ug
 • $60.00
Std.: 20 ug
 • $150.00
Value: 100 ug
 • $400.00
Midgi: 500 ug
 • $1620.00
Mg: 1 mg
 • $2700.00
Mouse TNF-alpha Mini: 5 ug
 • $60.00
Std.: 20 ug
 • $150.00
Value: 100 ug
 • $375.00
Midgi: 500 ug
 • $1620.00
Mg: 1 mg
 • $2700.00