Cell Biology Research

Items: 119 of 19, per page
Product name Mini Standard Value Midgi Milligram
Human / Mouse TGF-beta 3 Mini: 2 ug
 • $60.00
Std.: 10 ug
 • $150.00
Value: 100 ug
 • $585.00
Midgi: 500 ug
 • $2880.00
Mg: 1 mg
 • $4800.00
Human EGF Mini: 100 ug
 • $60.00
Std.: 500 ug
 • $150.00
Value: 1 mg
 • $220.00
Mg: 5 mg
 • $1000.00
Animal-Free Mini: 100 ug
 • $65.00
Human IGF-I Mini: 20 ug
 • $60.00
Std.: 100 ug
 • $150.00
Value: 1 mg
 • $250.00
Mg: 5 mg
 • $1125.00
Animal-Free Mini: 20 ug
 • $65.00
Human PDGF-AA Mini: 2 ug
 • $60.00
Std.: 10 ug
 • $150.00
Value: 100 ug
 • $425.00
Midgi: 500 ug
 • $2100.00
Mg: 1 mg
 • $3500.00
Human TGF beta 1 Mini: 5 ug
 • $75.00
Std: 20 ug
 • $270.00
Value: 100 ug
 • $995.00
Midgi: 500 ug
 • $2995.00
Mg: 1 mg
 • $4995.00
Human TNF-alpha Mini: 10 ug
 • $60.00
Std.: 50 ug
 • $150.00
Value: 100 ug
 • $270.00
Midgi: 500 ug
 • $690.00
Mg: 1 mg
 • $1200.00
Human VEGF-165 Mini: 2 ug
 • $60.00
Std.: 10 ug
 • $150.00
Value: 100 ug
 • $435.00
Midgi: 500 ug
 • $2160.00
Mg: 1 mg
 • $3600.00
Mouse EGF Mini: 100 ug
 • $60.00
Std.: 500 ug
 • $150.00
Value: 1 mg
 • $220.00
Mg: 5 mg
 • $1000.00
Animal-Free Mini: 100 ug
 • $65.00
Mouse EGF Biotin Conjugate Mini: 5 ug
 • $60.00
Std.: 20 ug
 • $220.00
Mouse IGF-I Mini: 10 ug
 • $60.00
Std.: 50 ug
 • $150.00
Value: 100 ug
 • $270.00
Midgi: 500 ug
 • $690.00
Mg: 1 mg
 • $1200.00
Mouse PDGF-AA Mini: 2 ug
 • $60.00
Std.: 10 ug
 • $150.00
Value: 100 ug
 • $425.00
Midgi: 500 ug
 • $2100.00
Mg: 1
 • $3500.00
Mouse PDGF-BB Mini: 2 ug
 • $60.00
Std.: 10 ug
 • $150.00
Value: 100 ug
 • $425.00
Midgi: 500 ug
 • $2100.00
Mg: 1
 • $3500.00
Mouse VEGF-120 Mini: 2 ug
 • $60.00
Std.: 10 ug
 • $150.00
Value: 100 ug
 • $435.00
Midgi: 500 ug
 • $2160.00
Mg: 1
 • $3600.00
Mouse VEGF-165 Mini: 2 ug
 • $60.00
Std.: 10 ug
 • $150.00
Value: 100 ug
 • $435.00
Midgi: 500 ug
 • $2160.00
Mg: 1
 • $3600.00
Rat EGF Mini: 20 ug
 • $60.00
Std.: 100 ug
 • $150.00
Value: 250 ug
 • $310.00
Midgi: 500 ug
 • $515.00
Mg: 1
 • $900.00
Rat FGF-basic Mini: 10 ug
 • $60.00
Std.: 50 ug
 • $150.00
Value: 100 ug
 • $270.00
Midgi: 500 ug
 • $690.00
Mg: 1 mg
 • $1200.00
Rat IFN-gamma Mini: 20 ug
 • $60.00
Std.: 100 ug
 • $150.00
Value: 250 ug
 • $345.00
Midgi: 500 ug
 • $575.00
Mg: 1 mg
 • $1000.00
Rat IGF-I Mini: 10 ug
 • $60.00
Std.: 50 ug
 • $150.00
Value: 100 ug
 • $270.00
Midgi: 500 ug
 • $690.00
Mg: 1 mg
 • $1200.00
Rat VEGF-165 Mini: 2 ug
 • $60.00
Std.: 10 ug
 • $150.00
Value: 100 ug
 • $435.00
Midgi: 500 ug
 • $2160.00
Mg: 1
 • $3600.00